CCNA Routing & Switching

Cisco Certified Network Associate
Ide o I. stupeň štyroch na seba nadväzujúcich kurzov(semestrov), ktoré postupne pripravia študenta k získaniu komerčného priemyselného certifikátu 200-125 CCNA

CCNA1 R&S: Introduction to networks

Názov kurzu:
CCNA1 R&S: Introduction to Networks
Obsahová náplň: 7-vrstvový referenčný model RM OSI, základné názvoslovie a pojmológia v sieťových technológiách. IPv4 adresovací priestor CIDR/VLSM. Základné stavebné prvky ethernetovej siete – router(smerovač), switch(prepínač), základná konfigurácia cez CLI. Predstavenie simulátora Cisco Packet Tracer, krimpovanie a testovanie ethernet káblov.
Zoznam kapitol:
 1. Explore the Network
 2. Configure a Network Operating System
 3. Network Protocols and Communications
 4. Network Access
 5. Ethernet
 6. Network Layer
 7. IP addressing
 8. Subnetting IP Networks
 9. Transport Layer
 10. Application Layer
 11. Build a Small Network
Rozsah štúdia: Dohromady 5x4hodinové stretnutia. Úvodne stretnutie-predstavenie Netspace prostredia, zavedenie a zorientovanie sa v systéme, predstavenie simulátora Packet Tracer, 3x4hodinové praktické cvičenia, Finál – teoretická a praktická skúška.
Trvanie cca 5-6 týždňov.
Prerekvizity: Pokročilá znalosť práce s PC, s Internetom a dobrá znalosť angličtiny.

Po úspešnom zvládnutí záverečnej teoretickej a praktickej skúšky študent získa certifikát potvrdzujúci absolvovanie daného kurzu.

Všeobecné informácie o štruktúre a náplni stretnutí nájdete v samotnom linku Kurzy.

CCNA2 R&S: Routing & Switching Essentials

Názov kurzu:
CCNA2 R&S: Routing & Switching Essentials
Obsahová náplň: Základné koncepty prepínaných sietí, konfigurácia switchov, vytváranie port-based virtuálnych sietí VLAN a smerovanie medzi nimi (Inter VLAN routing, Router on the Stick). Dynamické a statické smerovanie a konfigurovanie na Cisco routroch a switchoch pre IPv4 a IPv6. Access Control Lists (ACLs), DHCP a NAT pre IPv4 – princípy a použitie.
Zoznam kapitol:
 1. Routing concepts
 2. Static Routing
 3. Routing Dynamically
 4. Switched Networks
 5. Switch Configuration
 6. VLANs
 7. ACL – Access Control List
 8. DHCP
 9. Network Address Translation for IPv4
 10. Device Discovery, Management and Maintenance
Rozsah štúdia: Dohromady 6x4hodinové stretnutia, z toho 5x4hodinové praktické cvičenia + Finál – teoretická a praktická skúška.
Trvanie cca 6-8 týždňov.
Prerekvizity: Úspešne ukončené CCNA1

Po úspešnom zvládnutí záverečnej teoretickej a praktickej skúšky študent získa certifikát potvrdzujúci absolvovanie daného kurzu.

Všeobecné informácie o štruktúre a náplni stretnutí nájdete v samotnom linku Kurzy.

CNAP (Cisco Networking Academy Program) poskytuje študentom, ktorí úspešne zvládnu Finálnu skúšku CCNA2/CCNA4, zľavu tzv. Voucher na Cisco priemyselný certifikát  ICND1/ICND2 resp. CCNA 200-125. Výška zľavy je každý rok rôzna a činí približne 50-70% z ceny certifikačnej skúšky.

CCNA3 R&S: Scaling Networks

Názov kurzu:
CCNA3 R&S: Scaling Networks
Obsahová náplň: Mechanizmus predchádzania vzniku logických slučiek v ethernet sieťach protokolom STP, RSTP a ich konfigurácia. Agregované ethernet linky – etherchanell. Princípy a konfigurácia smerovacích protokolov single a multi-area OSPF a protokolu EIGRP.
Zoznam kapitol:
 1. LAN Design
 2. Scaling VLANs
 3. STP – Spanning Tree Protocol
 4. Etherchannel + HSRP
 5. Dynamic Routing
 6. EIGRP
 7. EIGRP Tuning + Tshoot
 8. Single Area OSPF
 9. Multiarea OSPF
 10. OSPF Tuning + Tshoot
Rozsah štúdia: Dohromady 6x4hodinové stretnutia, z toho 5x4hodinové praktické cvičenia +Finál – teoretická a praktická skúška.
Trvanie cca 6-8 týždňov.
Prerekvizity: Absolvované CCNA2

Po úspešnom zvládnutí záverečnej teoretickej a praktickej skúšky študent získa certifikát potvrdzujúci absolvovanie daného kurzu.

Všeobecné informácie o štruktúre a náplni stretnutí nájdete v samotnom linku Kurzy.

CCNA4 R&S: Connecting Networks

Názov kurzu:
CCNA4 R&S: Connecting Networks
Obsahová náplň: Configure and troubleshoot PPP, Configure PPPoE, GRE, and single-homed eBGP; Configure and troubleshoot extended IPv4 and IPv6 ACLs; Explain how to mitigate common LAN security attacks; Describe QoS operation; Describe evolving networks including cloud, virtualization, SDN, and the Internet of Things.
Zoznam kapitol:
 1. WAN concepts
 2. Point-to-Point connections
 3. Branch connections
 4. Access Control List
 5. Network Security & Monitoring
 6. Quality of service
 7. Network evolution
 8. Network troubleshooting
Rozsah štúdia: Dohromady 6x4hodinové stretnutia, z toho 5x4hodinové praktické cvičenia + Finál – teoretická a praktická skúška.
Trvanie cca 6-8 týždňov.
Prerekvizity: Absolvované CCNA3

Po úspešnom zvládnutí záverečnej teoretickej a praktickej skúšky študent získa certifikát potvrdzujúci absolvovanie daného kurzu.

CNAP (Cisco Networking Academy Program) poskytuje študentom, ktorí úspešne zvládnu Finálnu skúšku CCNA2/CCNA4, zľavu tzv. Voucher na Cisco priemyselný certifikát  ICND1/ICND2 resp. CCNA 200-125. Výška zľavy je každý rok rôzna a činí približne 50-70% z ceny certifikačnej skúšky.

Viac o priemyselných Cisco certifikátoch sa dočítate na www.cisco.com/certification

Všeobecné informácie o štruktúre a náplni stretnutí nájdete v samotnom linku Kurzy.

CCNA-200-125