Kurzy

Študijné online materiály, priebežné online testy, labbooky – všetko v angličtine.
Výučbový jazyk na stretnutiach – slovenčina alebo angličtina.

Všetky kurzy na GJH začínajú po školskom vyučovaní cca o 15.00 podľa dohody s inštruktorom.

Cisco Netacad kurzy (semestre) spravidla majú nasledovnú štruktúru:

  1. Úvodné stretnutie – organizačné, samotné pracovné stretnutia – ich počet závisí od konkrétneho semestra.
  2. Dĺžka, termíny a frekvencia stretnutí – Zvyčajne jedno stretnutie za týždeň v ronaký deň a v rovnakom čase, aby si študent mohol zorganizovať ďalšie povinnosti. Trvanie kurzu cca 6-8 týždňov a dĺžka stretnutí býva 4-6 hodín tiež v závislosti od konkrétneho semestra.
  3. Na každom pracovnom stretnutí si preberieme novú problematiku, objasníme prípadné nejasnosti z domáceho štúdia, avšak najväčší dôraz je kladený na praktické zručnosti na reálnom Cisco hardvéri.
  4. Každý semester je ukončený finálnou skúškou, ktorá pozostáva z teoretickej a praktickej časti. Pred samotným Finálom je potrebné, aby študent mal úspešne (aspoň 80+%) zvládnuté všetky priebežné online testy kurzu.Teoretická časť = online  test na počítači,

    Praktická časť = demonštrovanie praktických zručností na reálnom HW.

    Pre CCNA1 treba uspieť v oboch častiach aspoň na 80%, aby študent mohol pokračovať v ďalšom semestri. Na každú časť Final-u (teória, praktická časť) má študent 2 nezávislé pokusy. Ak neuspeje, môže CCNA1 zopakovať za 60% ceny kurzu.
    Počnúc CCNA2  na celý Final je len jeden pokus, pričom ak študent uspeje získava 50-60% zľavu, tzv. Voucher na komerčný ICND1 certifikát. Rovnako to platí aj pre CCNA4 voucher pre ICND2 resp. CCNA R&S 200-125 certifikát.