Akademický program

CCNA kurzy – akademický program:

Je určený pre študentov stredných a vysokých škôl.
Uvedené ceny platia od 1. septembra 2015.

  • CCNA-1 . . . . . . . . . . . 100,- €
  • CCNA-2 . . . . . . . . . . . 145,- €
  • CCNA-3 . . . . . . . . . . . 165,- €
  • CCNA-4 . . . . . . . . . . . 185,-€
  • CCNA-Security . . . . .  300,- €
  • CCNA-CyberSecurity .300,- €

CCNP kurzy – akademický program:

Je určený pre študentov stredných a vysokých škôl.

  • CCNP-Route . . . . . . . . 330,- €
  • CCNP-Switch . . . . . . .  330,- €
  • CCNP-Tshoot . . . . . . .  330,- €

Spôsob úhrady poplatku

Poplatok je možné uhradiť bankovým prevodom, poštovou poukážkou, alebo v nevyhnutnom prípade aj v hotovosti na úvodnom stretnutí kurzu.
Na úvodnom stretnutí je potrebné sa preukázať kópiou dokladu o úhrade (potvrdenie z banky, printscreen online prevodu).

Ak potrebujete vystaviť faktúru, kontaktujte info@ccna.sk.

Adresát: STC – Student Technology Center
Segnerova 2
841 04 Bratislava
Číslo účtu: 520700-4203666951
IBAN: SK9283605207004203666951
BIC/SWIFT: BREXSKBX
Kód banky: 8360
Do poznámky pre prijímateľa uvedte Vaše priezvisko a názov kurzu.
Príklad: Kováč – 3S-IG-11