STC

STC-Student Technology Center vznikol  ako výsledok spolupráce  našej vzdelávacej inštitúcie v Bratislave a americkej Cisco sieťovej akadémie a ASC (Academy Support Center) v Honolulu. STC poskytuje kvalitné IT sieťové kurzy v rámci Cisco Networking Academy Progamu CNAP. Cieľom je pripraviť študentov programu na priemyselné Cisco certifikáty.

Igor+WaynePoskytujeme odborné IT školenia prevažne študentom stredných a vysokých škôl t.j. AKADEMICKÝ PROGRAM, ale v prípade záujmu aj širšej odbornej verejnosti t.j. NEAKADEMICKÝ PROGRAM. Cisco Networking Academy kurzy sú ponúkané prostredníctvom zmiešaného learning modelu, ktorý kombinuje výučbu v triede s on-line učebnými osnovami, interaktívnymi nástrojmi, hands-on aktivitami, a on-line testami, ktoré poskytujú okamžitú spätnú väzbu.

Odborný garant Cisco kurzov: Bývalý vysokoškolský učiteľ FEI/FIIT STU Bratislava a dlhoročný aktívny Cisco Netacad inštruktor a inštruktor tréner Ing. Igor Grellneth, PhD.; ktorý pôsobí v Cisco-Netacad od roku 2000. Náš odborný garant je uznaný CCAI (Cisco Certified Academy Instructor) pre programy CCNA a CCNP.

  • CCNA  CCAI Certified: CSCO10688157 Date 08/09/2003
  • CCNP  CCAI Certified: CSCO10688157 Date 29/03/2010

ccna_med CCNP_medGrellneth-Cisco-Trainer GRELLNETH-10years@CiscoINSTRUCTOR_EXCEL-2014-grellneth

 

 

 

IPD-week-2016

 

 

 

globalipd-cert2016

 

 

 

 

 

 

Cisco certifikacia CCNA/CCNPCisco CCNA CCNP CyberSecuritaCisco Netacad Certificate-Sept-2018