Prihláška

  1. Po vyplnení online prihlášky dostanete potvrdzujúci spätný email o zaradení do waiting listu. Ak ho neobdržíte, pravdepodobne ste zadali zlú email adresu.
  2. Akonáhle bude dostatok záujemcov o kurz, inštruktor Vás emailom osloví s možnou, konkrétnou ponukou termínov stretnutí.
  3. Ak Vám ponúknuté termíny budú vyhovovať, čo najskôr záväzne potvrďte Vašu účasť. Počet miest v kurze je limitovaný kapacitou laboratória.(First come first served). Zatiaľ za kurz ešte neplaťte.
  4. Ak bude dostatočný počet na otvorenie v ponúknutom termíne, inštruktor Vám definitívne emailom potvrdí zahájenie kurzu spolu s výzvou na zaplatenie poplatku za kurz.
  5. Na úvodnom stretnutí je potrebné sa preukázať kópiou dokladu o úhrade (potvrdenie z banky, poštová poukážka, printscreen online prevodu).
    Do poznámky pre prijímateľa uvedte Vaše priezvisko a názov kurzu.
    Príklad: Kováč – 3S-IG-11.

Ak sú nejasnosti – pýtajte sa info@ccna.sk


akademický - študenti stredných a vysokých škôl
neakademický
CCNA1
CCNA2
CCNA3
CCNA4
CCNA5 Bridge
CCNP ROUTE
CCNP SWITCH
CCNP TSHOOT
CCNA Security