Neakademický program

Je určený pre ostatných individuálnych alebo skupinových záujemcov-neštudentov (zamestanci, živnostníci, firmy atď.)

CCNA kurzy – NEakademický program:

Uvedené ceny platia od 1. septembra 2015 a sú vrátane DPH.

  • CCNA-1 . . . . . . . . . . . 300,- €
  • CCNA-2 . . . . . . . . . . . 400,- €
  • CCNA-3 . . . . . . . . . . . 500,- €
  • CCNA-4 . . . . . . . . . . . 600,- €
  • CCNA-Security . . . . .  800,- €
  • CCNA-CyberSecurity .800,- €

CCNP kurzy – NEakademický program:
  • CCNP-Route . . . . . . . 800,- €
  • CCNP-Switch . . . . . .  800,- €
  • CCNP-Tshoot . . . . . .  800,- €